Home

furaha ya kuzaliwa

Hongera, umeshinda kuishi mwaka mmoja zaidi;
watu wote wa dunia wanampenda Ryan, wanamhitaji.

Bila busara yako? akili yako?
Sisi husema, "Tungepotea hayuko."

Nchi kavu na bahari, kote tumeshazungukazunguka;
hakuna mwingine kama Ryan, kwa uhakika.